FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हरी बिष्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - hb1689346@gmail.com 9863667680
पुष्कर राज विष्ट अधिकृत स्तर सातौ शाखा प्रमुख / शिक्षा शाखा mrmedusection@gmail.com ९७६१७८५१४४
सुबोध ठाकुर सूचना तथा प्रविधि अधिकृत शाखा प्रमुख/सूचना तथा प्रविधि शाखा ito.mahabharatmun@gmail.com ९८६६२९४०११
शान्ता भट्टराई लेखापाल शाखा प्रमुख / लेखा शाखा bhattarai.juna9840@gmail.com 9866294012
दिनेश बस्नेत सूचना अधिकारी शाखा प्रमुख / योजना शाखा dineshbasnet67@gmail.com 9866294009
विन्दु वाग्ले प्रशासन सहायक पाचौं शाखा प्रमुख / प्रशासन शाखा binduwagle3@gmail.com 9860167198
प्रकाश खड्का सव इन्जिनियर शाखा प्रमुख / प्राविधिक शाखा prakashk552@gmail.com ९८५८७५१३५७
जन्मराज शर्मा प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा mrmedusection@gmail.com ९७६१७८५१४५
खिम बहादुर डाँगी कृषि प्राविधिक पाचौं शाखा प्रमुख / कृषि शाखा kdangi581@gmail.com ९८६६९४९२०२
सुष्पा घिमिरे कृषि प्राविधिक पाचौं कृषि शाखा gsushpa123@gmail.com 9845596498
हेमन्त न्याैपाने अन्तरिक लेखा परिक्षक आ.ले.प. शाखा hemant2052nyaupane@gmail.com 9863395937
भीम जिम्बा कम्प्युटर अपरेटर लेखा शाखा bhimtamang420@gmail.com 9863473804
टिका प्रसाद दहाल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा tikaprasaddahal02@gmail.com ९७६१७८५१३८
भरत के.सी. सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४४३७३२४१
सुन्दर चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sundarchaudhary02@gmail.com ९७६१७८५१४०
इन्दिरा खुलीमुली सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६१७९९०६३
शैलेन्द्र श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sailendra.municipality@gmail.com ९७६१७८५१३५
बाल कुमार लुङ्‍गेली पशु प्राविधिक शाखा प्रमुख / पशु शाखा magarlungeli75@gmail.com ९८४९०७६६८२
सुवास दोर्जे थिङ एम.आई.एस अपरेटर शाखा प्रमुख / एम.आई.एस शाखा subasdorje@gmail.com ९८४९५७६९९१
डेन्साङ योन्जन एम.आई.एस सहायक अपरेटर. एम.आई.एस शाखा devidyonjan2075@gmail.com ९८६०६५६९५१
दोर्जे थिङ रोजगार सहायक रोजगार शाखा
नवराज राना प्राविधिक सहायक रोजगार शाखा
चेत कुमार सारु मगर लघु उद्यम सहजकर्ता लघु उद्यम शाखा chetkumarsaruchetkumarsaru@gmail.com ९८५१३१३३३१
विभा कुमारी महतो प्राविधिक सहायक सहायक महिला विकास निरीक्षक mahatobiva126@gmail.com 9761603288